با ما در ارتباط باشید:

کنش‌های جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی بر علیه بشریت، سابقه‌ای به بلندای تاریخ خون‌آلود چند دهه‌ای این رژیم دارد. ملت بی‌دفاع فلسطین به‌عنوان قربانی اصلی این جنایات، همواره فارغ از اندوه اشغال وطن، اندوه ازدست‌دادن عزیزان را نیز به طرق مختلف تجربه کرده و با مقاومت سرسختانه خود، سران رژیم مزبور را ملزم به نشان‌دادن خوی ضدبشری‌شان در قالب حملات متعدد به غزه نموده‌اند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما