با ما در ارتباط باشید:

✅️ بر اساس قانون، مادرانی که فرزندی با معلولیت شدید یا فرزندی کمتر از شش سال دارند، می‌توانند به جای ۴۴ ساعت در هفته ۳۶ ساعت کار کنند ولی حقوق و مزایای ۴۴ ساعت را به طور کامل دریافت نمایند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما