با ما در ارتباط باشید:

مطابق قانون شوراهای حل اختلاف؛ در صورتی که رسیدگی در شورا با درخواست یکی از طرفین صورت گرفته باشد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما