با ما در ارتباط باشید:

برنامک No Thanks یکی از برنامک هایی (اپلیکیشن) که این روزها در سراسر جهان بنحو فزاینده ای در حال نصب و استفاده است، نرم افزار "نه-متشکرم" برای نخریدن کالاهایی است که بارکد آن کالاها نشان دهنده سهام داری رژیم نسل کش صهیونیستی است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما