با ما در ارتباط باشید:

هرگاه حقوق استخدامی کارمندی نقض شود، وی می‌تواند برای احقاق حق خویش در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند. اشخاص مقیم ایران، شش ماه و اشخاص مقیم خارج کشور، یک سال از زمان اقدام دستگاه، فرصت طرح دعوا دارند. 👈نکته: مقدمه‌ی طرح چنین دعوایی در دیوان، مطرح نمودن موضوع در دستگاه اداری مربوطه است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما