با ما در ارتباط باشید:

- حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات - لازم الاجرا ندانستن مقررات بارگزاری نشده در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار - حق آگاهی از قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر(تنقیح قوانین و مقررات) - حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات - ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب و کار - محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید - داشتن مهلت مقتضی جهت رعات مقرره بعد از انتشار - حق تقاضای ابطال مقررات خلاف قانون یا متوقف کردن اجرای آنها

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما