با ما در ارتباط باشید:

حقوق شهروندی، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی اعم از بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... را شامل می‌شود. این اداره کل در راستای آموزش مصادیق حقوق شهروندی در ابعاد مذکور، کتابچه و داده‌نمای حقوق شهروندی را منتشر کرده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما