با ما در ارتباط باشید:

در بیست و هفتمین جلد از مجموعه ره‌نامه، به کوشش معاونت پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، بیانات جامعی از مقام معظم رهبری از سال ١٣۶۶ پیرامون شهروند تراز انقلاب اسلامی گردآوری شده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما