با ما در ارتباط باشید:

1- بیانات در نشست فصلی شورای عالی قضایی 2- بیانات در نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی 3- بیانات در نشست هم اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان 4- بیانات در نشست فصلی شورای عالی قضایی 5- بیانات در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها 6- بیانات در جلسه شورای اداری استان گیلان 7- بیانات در نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی 8- بیانات در جمع شرکت کنندگان در جشنواره بین المللی رسانه خورشید 9- بیانات در دومین همایش مسوولیت اجرای قانون اساسی 10- دستور در جلسه نظارت ستادی از معاونت حقوقی رییس جمهور

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما