با ما در ارتباط باشید:

✅ آیا می‌دانید... 👈 ایجاد هر گونه آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه موتوری (مانند خودروها) و غیرموتوری، صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی، تخلف یا جرم بوده و دارای مجازات یا جریمه نقدی است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما