با ما در ارتباط باشید:

آیا می‌دانید... 👈 هرگاه رأی صادره توسط دادگاه، به حقوق یک شخص ثالث، خللی وارد آورد، شخص ثالث می‌تواند نسبت به این رأی اعتراض کند. 👈 در این خصوص: اولاً مرجع رسیدگی‌کننده مرجع صدور رأی خواهد بود؛ ثانیاً شخص ثالث باید طرفین رأی مورد اعتراض را به‌عنوان خوانده دعوا قرار دهد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما