با ما در ارتباط باشید:

✅ مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، پس از رسیدن نظر کارشناس رسمی به دفتر دادگاه، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود و ایشان می‌توانند اعتراض خود به نظر کارشناسی را ظرف یک هفته به دفتر دادگاه اعلام نمایند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما