با ما در ارتباط باشید:

معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری خانه ملی قانون اساسی و مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می کند: 💠کرسی علمی ترویجی( چرایی و چگونگی اجرای منشور اخلاق حرفه ای در نظام اداری و حقوق اساسی ایران) 🔷ارائه دهنده: 🔸دکتر سیدمحمدمهدی غمامی،دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) و معاون تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور 🔷ناقدان: 🔸 محمد روح الامینی،سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 🔸دکتر حسین آئینه نگینی،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 🔹دبیر جلسه: 🔸 دکتر مصطفی رضایی 🕑زمان: یکشنبه17تیرماه،ساعت16 📍خیابان مطهری،بعد از تقاطع خیابان مفتح،نبش خیابان جهانتاب،مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما