با ما در ارتباط باشید:

معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری خانه ملی قانون اساسی و مرکز نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نشست علمی پیرامون اجرای منشور اخلاق حرفه ای را برگزار کردند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما